S naší pomocí všechno zvládnete ! Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.

SLUŽBY

Paliativní péče

Obsahuje léčbu nejčastějších symptomů, respekt k pacientově autonomii, citlivost a empatickou komunikaci s pacientem a jeho rodinou, manažerskou zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů, zajištění ošetřovatelské péče.

Hospicová péče

Domácí hospic poskytuje paliativní péči pacientům z celého Zlínského kraje. V rámci pilotního programu VZP u sedmi mobilních hospiců v ČR umožňuje pojišťovna pacientům provést úhradu péče multidisciplinárního týmu domácího hospice formou „domácí hospitalizace“.

Sociální služby

Od 12.6.2017, na základě sociální registrace, poskytujeme v plném rozsahu mobilní odlehčovací službu.

Hospicová poradna

K dispozici Vám mohou být dva psychologové, kněží a specialisté z oblasti paliativní a hospicové péče. Kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám rádi poradí a pomohou ve Vaší obtížné situaci.

O nás

Začneme nevšedně. Děkujeme tímto všem, kteří nám pomáhají s realizací projektu.
Známe svou cestu. Jen nechceme jít bosí po kamenech ...

Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP je specializované zdravotnické zařízení pro pacienty z Uherskohradišťska a Uherskobrodska. Hlavním předmětem činnosi ústavu je šíření a podpora myšlenky hospicové péče. Takovou péči chápeme jako komplexní, aktivní a na kvalitu života zaměřenou činnost poskytovanou nemocným v preterminálním a terminálním stadiu neléčitelné choroby. Smyslem péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. Projekt je určen pro pacienty v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla ukončena kauzální léčba a je nahrazena symptomatickou léčbou a není možno těmto pacientům zajistit jiným způsobem odpovídající péči. U našich budoucích pacientů nebude záležet na věku, pohlaví, národnosti, vzdělání, náboženském vyznání či společenském postavení. Rádi bychom s touto možností péče seznámili rovněž blízké osoby těchto pacientů, pozůstalé a zejména širokou veřejnost.

 • STATUT / založení neziskové organizace

  PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče , z.ú. vznikl 11.4.2016.

 • PLNĚNÍ OBSAHU PROJEKTU

  Realizace podle plánu obsahového záměru

 • SPOLUPRÁCE S KLÍČOVÝMI PARTNERY

  Nově spolupracujeme s důležitými partnery - Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

 • KAMENNÝ HOSPIC

  Jednání se zainteresovanými stranami o výstavbě kamenného hospice na Uherskohradišťsku.

Vyslovená podpora, ať už ta legislativní nebo obdržená od našich pacientů a pozůstalých, je pro nás vždy hnací silou a posiluje naše úsilí péče o nevyléčitelně nemocné občany. Děkujeme všem za podporu.

Můžeme spolupracovat s pojišťovnami

Stěžejním faktorem je pro nás výsledek výběrového řízení KÚ, který nám umožňuje spolupracovat se strategickými pojišťovnami.

Vážíme si podpory paní senátorky.

Vážíme si podpory, vyjádřené Mgr. Šárkou Jelínkovou, senátorkou volebního obvodu 76.

Město Uherské Hradiště nás podporuje !

Velmi důležitá je pro nás podpora města v záměru zbudování kamenného hospice. Děkujeme.

Poděkování za péči od pozůstalých

Obdrželi jsme poděkování za péči, kterou jsme poskytli těžce nemocnému pacientovi.

Vážíme si poděkování za naší činnost.

Poděkování za péči vždy přijímáme s pokorou a úctou k pozustalým, vzhledem k jejich těžké situaci.

NAŠI DÁRCI A SPONZOŘI

D Ě K U J E M E
eu
THERMACUT
Regionální televize TVS
Zlínský kraj
MANN+HUMMEL
HELLO (LINEA NIVNICE, a.s.)

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Tesco Stores ČR a.s.
VOLTECH s. r. o.
TUFÍR, spol. s r.o.
ŠKODA AUTO a. s.
Nadační fond Ivany Zemanové
Nadace JUST CS
TREFAL, spol. s r.o.
ŽPSV s.r.o.
Algeco, s.r.o.
PaPP, spol. s r.o.
Život 90
KOVOKON Popovice s.r.o.
Město Uherský Brod

Dalšími významnými sponzory jsou

VTP Pelka, Jan Mořický – kovoobráběčství, Fyto Jarošov, HYGMONT čistící systémy s.r.o., Obec Mistřice, Sběrné suroviny UH, Miroslav Malenovský, Obec Kudlovice, Město Uherský Ostroh, Obec Vnorovy a další…

CHCETE TAKÉ POMOCI ?

Novinky