Hospicová péče

hospicova_pece

Kamenný hospic

V současné době probíhají o výstavbě kamenného hospice v lokalitě Uherskohradišťska. O průběhu jednání a výstavby Vás budeme průběžně informovat na těchto stránkách. 

Domácí hospic

Domácí hospic Ctihodné matky Marie Vojtěchy Hasmandové v Uherském Hradišti, Uherském Brodě a okolních regionech.
 
V domácím hospici o klienta společně pečují jeho blízcí (rodina) a multidisciplinární tým domácího hospice. Klient přitom pobývá ve svém prostředí, tam, kde to dobře zná a kde může být obklopen svými nejbližšími. Ve spojení s profesionálním přístupem našich odborníků může komplexní zajištění péče vést ke zmírnění jeho duševního a tělesného utrpení. Domů za ním a za rodinou pravidelně dochází zdravotní sestry. V případě potřeby dle zdravotního stavu pacienta může přijít také lékař, psycholog, sociální pracovník a další odborníci. V týmu domácího hospice jsou lékaři specializující se na paliativní medicínu a léčbu bolesti. Zdravotní sestry i lékaři jsou přitom v nepřetržité pohotovosti. V případě potřeby se rodina klienta může na ně telefonicky obrátit. Právě trvalý dohled lékaře - specialisty je jedním ze základních principů fungování domácího hospice.
 
Jak probíhá zavedení hospicové péče
 
Kontakt s domácím hospicem může pacientovi a rodině zprostředkovat ošetřující lékař nebo sociální pracovník v nemocnici nebo se na nás může obrátit přímo rodina pacienta. Přípravu na zavedení péče zajišťuje tzv. koordinátor hospicové péče. Jeho úlohou je zhodnocení situace klienta, zejména pak zda rodina zvládne náročnou péči. Aktivní spolupráce rodiny je nedílnou součástí domácí hospicové péče a jednou ze základních podmínek zavedení služby. Rodina se o pacienta stará v průběhu dne. Sleduje jeho zdravotní stav, podává pacientovi stravu, zajišťuje pitný režim, hygienu a další základní potřeby. Pokud je rodina připravena poskytnout pacientovi potřebnou péči, koordinátor dále zajistí ve spolupráci s rodinou odpovídající vhodné vybavení domácího prostředí a pomůcky spojené s péčí o klienta. Pacienta následně vyšetří lékař domácího hospice, který tím přebírá odpovědnost za paliativní léčbu. Lékař po provedení komplexního vyšetření seznámí pacienta s návrhem léčby. Navržená terapie by měla vést ke zmírnění obtíží a zmenšení utrpení v rámci daného onemocnění a zdravotního stavu pacienta. Součástí lékařské zprávy je i tzv. SOS medikace. Jedná se především o léky proti průlomové bolesti, zvracení či proti křečím. Lékař vyhodnocuje další průběh nemoci a dle zdravotního stavu upravuje medikaci na základě pravidelného hlášení zdravotních sester. V případě potřeby pacienta nebo rodiny lékař samozřejmě klienta opakovaně navštíví.
 
Podmínky zavedení hospicové péče
 
 • pacient si přeje hospicovou péči v domácím prostředí
 • ošetřující lékař rozhodne o zavedení symptomatické léčby (toto rozhodnutí musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta)
 • pacientovo domácí zázemní je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování
 • rodinní příslušníci jsou schopni zajistit pacientovi základní životní potřeby (stravu, pitný režim, polohování a hygienu)
 • personál domácího hospice následně může rodině pomoci v nepřetržitém dohledu nad pacientem a v pečovatelské úloze
 • bydliště ve Zlínském kraji
 • závažnost onemocnění – byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a je předepsána léčba vedoucí ke zkvalitnění života a zmírnění obtíží a bolestí
 • nemocný chce být doma a má kolem sebe blízké, kteří o něj chtějí pečovat
 • domácí hospic je určen nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a o které se může alespoň jedna blízká osoba doma postarat
 • domácí hospicová péče se odvíjí plně od potřeb nemocného a jeho rodiny. Budete-li chtít naši přítomnost, budeme s Vámi. Pomůžeme Vám, podpoříme Vás
 • nebudete-li chtít naši přítomnost, budeme pouze na telefonu jako pojistka pro případ nouze
 
 
Domácí hospic Ctihodné matky Marie Vojtěchy Hasmandové v Uherském Hradišti - komu pomůže
 

Domácí hospic navazuje a snaží se obnovit tradici umírání doma nebo v sociálním prostředí klienta, v kruhu blízkých a pečujících. Potřeba být doma i v těch těžkých chvílích má stále svůj význam a důležitost v životě člověka. Nikomu z nás logicky není příjemné pomyšlení na konec lidského života a umírání. Každý z nás se ovšem v průběhu svého života se smrtí setká. Každé toto setkání je jiné a výjimečné. Tak jako je vyjímečný každý člověk a vztah, který jsme k němu měli. V situaci těžké nemoci někoho blízkého se pereme s mnoha, někdy protikladnými pocity. Jsme zmatení, v šoku, cítíme úzkost, zoufalství, možná strach, někdy vinu. To samé cítí i pacient, který se dozvěděl o závažnosti onemocnění, o tom, že jeho nemoc již nelze vyléčit. V tuto chvíli nám nejlépe mohou pomoci ti, které máme rádi, ti se kterými jsme strávili převážnou část života. Kde jinde dovršit svůj život, než tam, kde jsem žil a s těmi , které mám rád. Domácí hospic je tu pro to, aby toto přání pomohl splnit. Zahrnuje zdravotní a sociální péči o nemocného, podporu rodiny. Naučíme Vás jak pečovat doma. Podpoříme Vás v situacích, které pro Vás budou náročné, zastoupíme Vás ve chvílích, kdy si budete potřebovat odpočinout. Pomůžeme Vám s vyřízením záležitostí spojených s úmrtím blízkého.

Hledáte hospicovou službu a chcete další informace ? Klikněte ZDE