pahop_5let
pahop_5let
pahop_5let
pahop_5let
pahop_5let
slider111
jsme
jsme

1. mobilní hospic v Uherském Hradišti

1. mobilní hospic v Uherském Hradišti

Pečujeme o nevyléčitelně nemocné pacienty v jejich domácím prostředí.

Pečujeme o nevyléčitelně nemocné pacienty v jejich domácím prostředí.

slider111
pečujeme
pečujeme

o nevyléčitelně nemocné pacienty

o nevyléčitelně nemocné pacienty

v jejich přirozeném domácím prostředí

v jejich přirozeném domácím prostředí

slider111
pomáháme
pomáháme

rodinám a pečujícím osobám

rodinám a pečujícím osobám

zvládat péči o své nemocné příbuzné a blízké

zvládat péči o své nemocné příbuzné a blízké

slider111
motivujeme
motivujeme

veřejnost k péči o své blízké

veřejnost k péči o své blízké

v domácím prostředí, v zázemí rodiny

v domácím prostředí, v zázemí rodiny

slider111
rozšiřujeme
rozšiřujeme

kolektiv PAHOP profesionálním personálem

kolektiv PAHOP profesionálním personálem

v pěti regionálních pobočkách ve Zínském a Jihomoravském kraji

v pěti regionálních pobočkách ve Zínském a Jihomoravském kraji

      Zdravotní ústav PAHOP byl založen v roce 2016. Jeho posláním je péče o nevyléčitelně nemocné občany regionu v jejich domácím prostředí, eliminace jejich bolesti pomocí moderních metod paliativní medicíny. Tuto službu poskytujeme ve dne i v noci, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, v režimu přímé zdravotní péče. Distanční režim léčby není naším favoritem, proto jsou naši zdravotníci neustále připraveni na okamžitý přesun k pacientovi.

      Kromě výčtu dalších činností provozujeme terénní odlehčovací službu v souladu se zákonem o poskytování sociálních služeb. Naši pečovatelé dojíždí k pacientům se sníženou soběstačností do jejich domácího prostředí. Zpravidla se jedná o osoby s vrozenými vadami, po úrazech nebo o pacienty s vážnou nemocí. Službu poskytujeme formou pravidelné i jednorázové pomoci.

      Všem pečujícím, ať už se jedná o rodiny, příbuzné, známé nebo přátele, jsme připraveni okamžitě  pomoci se vším co je třeba. Plně chápeme náročnost péče o své blízké v domácím prostředí a pro tuto situaci jsme nastaveni a vybaveni vším, co Vám pomůže tuto situaci zvládnout.

příběhy

nemocnice doma

Testimonial #1 Designation

Review Text

Testimonial #2 Designation

Review Text

Testimonial #3 Designation

Review Text

Testimonial #3 Designation

Review Text

  Mgr. Miloš Körösi, MSc. – pomoc od srdce ..
  16Zář

  Mgr. Miloš Körösi, MSc. – pomoc od srdce ..

  Za věcný dar , který věnoval pan Mgr. Miloš Körösi, MSc. našemu mobilnímu hospici, srdečně děkujeme. Je to pro nás velká pomoc, které si velice…

  Nové přístroje pro zdravotníky
  04Úno

  Nové přístroje pro zdravotníky

  Nové přístroje na měření INR a CRP ulehčí práci zdravotníkům, kteří tak mohou odlehčit od převážení vzorků do laboratoří. Za tuto pomoc tímto děkujeme společnosti…

  Pomoc Škoda Auto
  03Led

  Pomoc Škoda Auto

  V listopadu loňského roku jsme obdrželi štědrou podporu z Charitativního konta Škoda Auto spolu s Odbory KOVO MB. Příspěvek jsme použili na pořízení provozních nákladů…

  hospic

  5 regionálních

  poboček

  ve Zlínském a Jihomoravském kraji je vybaveno zdravotnickým materiálem, kompenzačními pomůckami, ale hlavně profesionálním odborným personálem. Nepřetržitý provoz včetně noční pohotovosti tak zajišťuje komplexní zdravotnickou pomoc našim pacientům.

  mobilní

  hospicová péče

  1. Dojíždí k pacientům do jejich domácího prostředí, poskytuje přímou zdravotní péči, eliminuje bolest a strádání nemocného v duchu zachování jeho klidu a důstojnosti.
  2.  Pomáhá rodině a pečujícím osobám zvládat obtížnou situaci v souvislosti s péčí o svého blízkého.
  0
  Lékaři
  0
  Administrativa
  0
  Zdravotní sestry
  0
  Externisté
  0
  Zdravotní bratři
  0
  Smluvní pojišťovny
  0
  Pečovatelky
  0
  Pobočky
  0
  Pečovatelé
  0
  Výjezdní auta

  terénní

  odlehčovací služba

  1. Pečuje o klienty se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí. Může se jednat jak o osoby s vrozenými vadami nebo po úrazech, tak o pacienty s vážnou nemocí.
  2. Pomáhá rodině a pečujícím osobám zvládat situaci v souvislosti s péčí o nemocného klienta.

  vyberte si

  doplňkové služby