1. mobilní hospic

v Uheském Hradišti

      Zdravotní ústav PAHOP byl založen v roce 2016 jako první mobilní hospic v Uherském Hradišti. Pečuje o nevyléčitelně nemocné občany regionu v jejich domácím prostředí, eliminuje jejich bolest pomocí moderních metod paliativní medicíny. Tuto službu poskytuje ve dne i v noci, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Distanční režim léčby není preferován, proto jsou zdravotníci neustále připraveni na okamžitý přesun k pacientovi.

      Kromě výčtu dalších činností provozuje PAHOP terénní odlehčovací službu dle zákona č.108/. Naši pečovatelé dojíždí k pacientům se sníženou soběstačností do jejich domácího prostředí. Zpravidla se jedná o osoby s vrozenými vadami, po úrazech nebo o pacienty s vážnou nemocí. Službu poskytujeme formou pravidelné i jednorázové pomoci.

      Všem pečujícím, ať už se jedná o rodiny, příbuzné, známé nebo přátele, jsme připraveni okamžitě  pomoci se vším co je třeba. Plně chápeme náročnost péče o své blízké v domácím prostředí a pro tuto situaci jsme nastaveni a vybaveni vším, co Vám pomůže tuto situaci zvládnout.

Známe svou cestu. Jen nechceme jít bosí po kamenech. 

hospic

5 regionálních

poboček

ve Zlínském a Jihomoravském kraji je vybaveno zdravotnickým materiálem, kompenzačními pomůckami, ale hlavně profesionálním odborným personálem. Nepřetržitý provoz včetně noční pohotovosti tak zajišťuje komplexní zdravotnickou pomoc našim pacientům.