II.Konference paliativní a hospicové péče

Dne 3. 10. 2017 proběhla v Kongresovém centru REC Group ve Starém Městě II. Odborná konference paliativní a hospicové péče. Konference se zúčastnilo 160 zájemců o paliativní péči.

Konferenci zahájila ředitelka PAHOP, z.ú. Mgr. Helena Schwarczová, přivítala přítomné hosty a účastníky konference. Poté předala slovo radní Zlínského kraje paní Michaele Blahové, která pozdravila všechny přítomné a podpořila činnost PAHOP, z.ú.

Mezi dalšími hosty, kteří pronesli zdravici a vyjádřili podporu PAHOPu a rozvoji paliativní péče na Uherskohradišťsku, byl člen rady Města Uherské Hradiště pan František Elfmark DiS., ředitel Uherskohradišťské nemocnice, a.s. MUDr. Petr Sládek a náměstek KNTB Zlín Prim. MUDr. Jozef Macko, Ph.D. Konference se zúčastnil také starosta Starého Města pan Josef Bazala.

Po úvodní zdravici hostů převzal slovo Prim. MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D., který moderoval odbornou část konference. V úvodní bloku vystoupili lékaři, kteří se zabývají paliativní péčí nejen v hospicích ale i v nemocnici. Svůj příspěvek přednesl nejen Prim.MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D., ale i MUDr. Zuzana Boháčová, MUDr. Regina Slámová a MUDr. Jan Uhýrek.

Po přestávce nastal blok osobních zkušeností s paliativní péčí v praxi. Vystoupila Mgr. Hana Zuntová, která pracuje jako vedoucí OSPOD v Uherském Brodě a v PAHOP, z.ú. pracuje v multidisciplinárním týmu a poskytuje psychologickou podporu našim klientům a pečujícím, ale i nám pracovníkům PAHOPu. Dále vystoupila vrchní sestra PAHOP Jana Špičáková se svým příspěvek Osobní zkušenost se zaváděním paliativní péče v praxi. Po jejím přednesu nezůstalo oko suché, tak úžasně představila práci celého multidisciplinárního týmu PAHOP. Jako poslední přednesla svůj příspěvek vrchní sestra Oblastní charity Uherské Hradiště Lenka Malušová, která seznámila účastníky konference s prací charity a její 25-leté fungování na poli hospicové péče.

O konferenci byl velký zájem nejen z řad lékařů a zdravotních sester, ale i pracovníků v sociálních službách, kteří pracují v domovech pro seniory, kde se setkávají s umírajícími lidmi.

Co říci závěrem? Podle zpětné vazby, které se k nám dostávají od účastníků, byla pro mnoho z nich velkým poučením a především seznámením s problematikou paliativní péče v našem regionu díky PAHOP, z.ú., který mobilní paliativní a hospicovou péči poskytuje.

Již nyní začínáme přemýšlet nad tématy III. Odborné konference paliativní a hospicové péče, která se opět uskuteční v říjnu 2018.

Mgr. Pavla Zahrádková