Benefiční koncert

Na konci listopadu byl k 80. výročí založení Základní umělecké školy v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě uspořádán benefiční koncert. Výtěžek koncertu byl věnován PAHOPu. Všem zúčastněným tímto děkujeme.