Dobročinný bazar a koncert

Irena Černíčková ve spolupráci se Slováckým divadlem uspořádala začátkem prosince dobročinný bazar a koncert, jehož výtěžek byl věnovaný  PAHOPu, Zdravotnímu ústavu paliativní a hospicové péče, z.ú. a Charitě Uherské Hradiště.