Návštěva p.ministryně Jany Maláčové v PAHOP

Dne 15.7.2020 navštívila sídlo PAHOP v Uherském Hradišti paní ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová. Jednání se účastnilo vedení zdravotního ústavu, spolu s vedoucími pracovníky jeho jednotlivých oddělení. Dále byli přítomni zástupci projektové kanceláře, která se podílí na realizaci projektu kamenného hospice.
Témata jednání se dotýkala jak aktuální situace stavu sociálních služeb ve Zlínském kraji, tak konkrétních problémů našeho zdravotního ústavu, v souvislosti s využíváním dotačních programů, ale i postoje vedení Zlínského kraje k provozování našich služeb včetně hospicové a paliativní péče. Zároveň byl konzultován další postup při realizaci kamenného hospice a zhodnocení dosavadních kroků. Paní ministryně zhodnotila návštěvu i krátkým příspěvkem na svém FB profilu, jenž si dovolujeme citovat:

Pomáhají lidem na sklonku života.  Pracují ve dne, v noci, i o víkendech. Pahop je organizace, která poskytuje na Uherskohradišťsku terénní paliativní péči v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu. Dlouhodobě hledají budovu, kde by mohli provozovat i kamenný hospic. Zatím se ale nedaří. Když už nějakou vyhovující budovu najdou a vše vypadá nadějně, najednou střih… a zase to nedopadne. Jinými slovy je pro ně spolupráce s krajem opravdu velmi obtížná. A ještě aby ne, když jim pan hejtman Čunek řekl, že je podporuje hlavně morálně! To už přece v některých chvílích nestačí.

Odvezla jsem si tak další informace o tom, jak si pan hejtman představuje ve Zlínském kraji sociální služby.

Tak takhle ne‼️

Vidím, že novela zákona o sociálních službách, kde budou jasně vytyčené mantinely, je nezbytná! Díkybohu, že se Pahopu daří najít pochopení alespoň v Jihomoravském kraji. Požádali o pomoc i nás a já věřím, že na MPSV jim budeme moci příští rok pomoci. Opět poběží dotační program na výstavbu či přestavbu zařízení sociálních služeb a dotace chceme ještě navýšit.

Jana Maláčová Ministerstvo práce a sociálních věcí