Dobročinný bazar a koncert

Irena Černíčková ve spolupráci se Slováckým divadlem uspořádala začátkem prosince dobročinný bazar a koncert, jehož výtěžek byl věnovaný  PAHOPu, Zdravotnímu ústavu paliativní a hospicové péče, z.ú. a Charitě Uherské Hradiště.                  

Benefiční koncert

Na konci listopadu byl k 80. výročí založení Základní umělecké školy v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě uspořádán benefiční koncert. Výtěžek koncertu byl věnován PAHOPu. Všem zúčastněným tímto děkujeme. 

Tesco – odměna za podporu

V dalším kole projektu “Vy rozhodujete, my pomáháme”, jehož organizátorem je Nadační fond Tesco, jste mohli podpořit regionální organizace, které pomáhají občanskému životu v okolí. Mezi třemi úspěšnými projekty se umístila i naše organizace PAHOP, s počtem 7 987 hlasů dokonce na 1. místě. Za konečné umístění jsme byli odměněni grantem ve výši 30 000[…]

IV. Odborná konference paliativní a hospicové péče

PAHOP srdečně zve všechny, které zajímá problematika paliativní a hospicové péče, na IV. Odbornou konferenci paliativní a hospicové péče pod názvem “Cestou ke smíření”, která se uskuteční dne 8. 10. 2019 (úterý) v prostorách Jezuitského sklepa ve Starém Městě. Setkání je určeno zejména pro všeobecné sestry, lékaře, zdravotně sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pedagogy[…]

Tesco – děkujeme za Vaše hlasy

Na přelomu  ledna a února 2019 jste mohli naši organizaci podpořit v 5. kole programu “Vy rozhodujete, my pomáháme” Nadačního fondu společnosti Tesco. Díky Vám, zákazníkům Tesca, a našim podporovatelům, se nám povedlo zařadit mezi úspěšné projekty. Dne 26. 3. 2019 jsme tak mohli převzít od Lenky Severové, ředitelky HM Tesco Uherské Hradiště, finanční dar[…]