Charitativní konto Škoda Auto

spolu s Odbory KOVO MB

skoda
kovo

trvání: 19.11.2021

Z projektu byly financovány tyto nákladové položky: Zdravotní materiál, léčiva, pneumatiky, vzdělávání zaměstnanců.

Výše příspěvku  183.000,- Kč