Domácí zdravotní péče

co znamená a jak ji zavést

Poskytujeme přímou zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami pacientům léčených v jejich domácím prostředí. Tato praxe probíhá podle léčebného plánu praktického lékaře pacienta (tzv.poukazu). Naši zdravotníci po té dojíždí provádět předepsané zdravotní výkony do pacientova domova. PAHOP věnuje mimořádnou pozornost průběžnému vzdělávání svých zdravotníků a tím je vybavuje skutečnými profesionálními schopnostmi poradit si i s náročnými zdravotnickými výkony v terénu. Injekce, infuze, různé typy stomií, katetrizace žen i mužů, ale i domácí umělá plicní ventilace jsou spolu s dalšími výkony u nás dostupnou samozřejmostí. Stejně jako odběry pro další vyšetření, podávání léků,  ošetřování ran a dekubitů, rehabilitace a spousta dalšího. 

dzp2

Výhody domácí zdravotní péče

 • je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 • pacient zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí, v pohodlí svého zázemí se svými blízkými
 • pacient nemusí dojíždět do ambulancí k řadě ošetření nebo zdr.výkonům, které vyžaduje jeho onemocnění, nemusí absolvovat sanitní převozy a logistické problémy. O jeho ošetření se postarají naši zdravotníci v domácím prostředí
 • pacient zůstává pod dozorem svého praktického lékaře, kterému důvěřuje a terénní sestry se mu stávají spíše přáteli, kteří jej ošetřují doma
 • pacient může využívat nabídky návazných služeb, kompenzačních pomůcek k ošetřování, hygieně i podpoře pohybu. Pro pečující osoby je k dispozici i naše terénní odlehčovací služba

Jak zavést domácí zdravotní péči

 • v hlavním horním menu najeďte na odkaz “ÚSTAV”  a v seznamu regionálních poboček si vyberte tu, která je Vám nejblíže a otevřete klikem její stánku. Zavolejte na uvedené telefonní číslo, sdělte staniční sestře Vaši situaci a kontakt na praktického lékaře. Celý další postup Vám sdělí staniční sestra
 • pokud nechcete vyhledávat příslušnou pobočku, klikněte na formulář žádosti o domácí zdravotní péči, vyplňte jej a odešlete. Vrchní nebo staniční sestra se Vám ozve co nejdříve a sdělí Vám vše potřebné
 • při zavedení domácí zdravotní péče je nutná součinnost praktického lékaře pacienta, ale i o to se již postarají naši pracovníci
 • pokud nechcete postupovat prostřednictvím webu, můžete nám prostě zavolat na t.č. 737 077 376 (vrchní sestra Pahop) nebo požádat praktického lékaře o zavedení domácí zdravotní péče Pahop
dzp3
dzp4

Cílová skupina pacientů

 • lidé s různými lékařskými diagnózami léčení v domácím prostředí
 • občané bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, vyznání apod.
 • k zavedení péče je vždy povinná fyzická i legislativní účast pečující osoby
 • k zavedení péče je vždy nutný souhlas a spolupráce praktického lékaře pacienta, jeho léčebný plán (vystavený poukaz)