Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2022

Projekt: Provoz paliativní a hospicové péče organizace PAHOP v Jihomoravském kraji
jmk

Podstatou projektu je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu JMK ve formě dotace na realizaci výše uvedeného projektu. Realizace je určena pro spolufinancování provozu pobočky PAHOP ve Veselí nad Moravou. 

Termín realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31.12.2022