Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje

jmk

Název dotačního programu: Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2023

Název projektu: Provoz paliativní a hospicové péče organizace PAHOP v Jihomoravském kraji v roce 2023
Upřesnění: JMK083880/23/OZ
Poskytovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82  Brno, IČO: 70888337
Doba realizace: do 31.12.2023
Výše příspěvku: 3 686 000,- Kč
Účel čerpání: Provoz pobočky ve Veselí nad Moravou a v Hodoníně

Název dotačního programu: Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2022

Název projektu: Provoz paliativní a hospicové péče organizace PAHOP v Jihomoravském kraji v roce 2022
Upřesnění: JMK076237/22/OZ
Poskytovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82  Brno, IČO: 70888337
Doba realizace: do 31.12.2022
Výše příspěvku: 2 400 000,- Kč
Účel čerpání: Provoz pobočky ve Veselí nad Moravou

Název dotačního programu: Podpora služeb pro pečující osoby pro rok 2022

Název projektu: Osvětové aktivity zaměřené na oblast poskytování domácí péče pro nevyléčitelně nemocné osoby – vzdělávání zájemců, kteří chtějí svépomocí zajišťovat komplexní péči o své nevyléčitelně nemocné blízké v jejich nebo svém domácím prostředí
Upřesnění: JMK076838/22/OSV
Poskytovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82  Brno, IČO: 70888337
Doba realizace: do 31.12.2022
Výše příspěvku: 62 000,- Kč
Účel čerpání: Tvorba a realizace tištěné brožury pro laické pečovatele