100%

celkem 185 pacientů

domácí hospicové péče

44%

82 mužů

56%

103 žen

17%

pacient do 65 let

83%

pacient nad 65 let

100%

celkem 61 klientů

terénní odlehčovací služby

44%

27 mužů

56%

34 žen

50%

klient 65-80 let

50%

klient nad 80 let

89%

54 seniorů

11%

7 osob s jiným zdravotním postižením

100%

celkem 198 pacientů

domácí zdravotní péče

42%

84 mužů

58%

114 žen

15%

pacient do 65 let

85%

pacient nad 65 let