Faq

Pečující osoby a žadatelé

Každá osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem v ČR, která se rozhodne o pacienta pečovat v domácím prostředí a uzavře s ústavem smlouvu o péči jako pečující osoba. 

Nejrychlejší a nejjednodušší cestou k zavedení péče je vyplnění a odeslání on-line formuláře na tomto webu. Máte-li dotazy před vyplněním, můžete využít webového on-line chatu v pravé dolní části stránky nebo se zeptat telefonicky (viz.kontaktní čísla).

Všechny zdravotní výkony mobilního hospice, medikace, léky a další materiál jsou hrazeny smluvními pojišťovnami, z čehož vyplývá, že pacienti ústavu nehradí nic.

Terénní odlehčovací služba je hrazena dle  zákona  o sociálních službách 108/2006 Sb. a jeho vyhlášky 505/ 2006 Sb. Podrobné informace najdete v hlavním menu, v sekci “Pro klienty”.

Služby popsané jako “doplňkové” jsou hrazeny dle ceníků, které najdete v hlavním menu, v sekci “Pro klienty”.

Péče

Došlo-li k náhlému zhoršení stavu ve dne, nevolejte, prosím záchranou službu, ale kontaktujte ihned telefonicky staniční sestru, dle kontaktu uvedeného na kartě pacienta u Vás doma. Přijedeme do 30-ti minut.

Došlo-li k náhlému zhoršení stavu v nočních hodinách, nevolejte, prosím záchranou službu, ale ihned využijte pohotovostního čísla mobilního hospice, které je uvedeno na kartě pacienta u Vás doma nebo na tomto webu. Přijedeme do 30-ti minut.