Fundraising

Oddělení fundraising najdete na Palackého náměstí vedle Hotelu Grand. Vchod je z ulice Dvořákova naproti České spořitelny.
Oddělení ze zabývá činností, jejímž výsledkem je zajištění finančních prostředků a věcných darů pro ústav, ve smyslu pomoci obecně prospěšnému účelu. Oslovuje nadace, obce i výrobní a obchodní společnosti, se kterými dále jedná a spolupracuje. 

Mým úkolem je hledat cestu podpory a pomoci u nadací, měst, obcí, ze soukromého sektoru.
Moje práce mě velmi naplňuje, protože pomáhám lidem, kteří naši péči a pomoc potřebují.
Jana Vajdíková
fundraising