III.Odborná konference PAHOP

FOTOGALERIE KONFERENCE

PAHOP, z. ú., Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče

Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 049 77408

V minulých dnech proběhla v prostorách velehradského Stojanova gymnázia III. Odborná konference paliativní a hospicové péče s názvem „Od katedry k lůžku“, pořádaná uherskohradišťským mobilním hospicem PAHOP, v čele s ředitelkou Mgr. Helenou Schwarczovou. PAHOP, z.ú. je poskytovatelem specializované mobilní hospicové péče ve Zlínském kraji, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Disponuje komplexním multidisciplinárním týmem, složeným z odborných lékařů, sester a dalších pracovníků. PAHOP přijímá pacienty v terminálním stadiu neléčitelného onemocnění, a to všech věkových skupin. Jako jediný má také smlouvy se šesti zdravotními pojišťovnami a zdravotní služby tedy poskytuje zdarma.

Spoluorganizátorem této významné mezinárodní konference se stala UTB Zlín – Fakulta humanitních studií, v čele s paní děkankou doc. Ing. Anežkou Lengálovou, Ph.D. a paní proděkankou PhDr. Annou Krátkou, Ph.D. Univerzita poskytla studenty anglistiky, kteří skvělým způsobem zajistili simultánní překlad přednášek paní Janet J. Nadicksbernd z End of Life Care in the UK of Great Britain, jež byla čestným zahraničním hostem. Dále téměř dvě desítky studentů , kteří byli k dispozici hostům u prezencí, výstavy či občerstvení. V neposlední řadě také poskytla řadu odborných publikací pro zúčastněné. To vše svědčí o skvělé a příkladné spolupráci vzdělávacího institutu s praxí.

Tato konference, konaná pod záštitou pana ministra zdravotnictví ČR Mgr.et Mgr. Vojtěcha Adama,MHA, ministryně práce a sociálních věcí paní Dipl.Pol.Jany Maláčové MSc, děkanky fakulty humanitních studíí UTB Zlín paní doc. Ing. Anežky Lengálové , Ph.D., paní Michaely Blahové, členky Rady Zl.kraje a pana poslance Františka Elfmarka,Di.S,. člena rady města Uherské Hradiště.

Přednášky se nesly v souladu s názvem Od katedry k lůžku, analyzujících vědecky i prakticky možnosti zlepšování paliativní nemocniční péče až po symptomatickou léčbu v přirozeném domácím prostředí pacienta.

Mezi odborníky, kteří přispěli svými příspěvky, byli například pan primář MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D. – odborný garant PAHOPu, paní doc.PhDr. Jana Kutnohorská , CSc. z Univerzity Karlovy, paní proděkanka UTB Zlín PhDr. Anna Krátká , Ph.D. z UTB, paní doc.PhDr. Helena Kadučáková ,Ph.D. prorektorka Katolícké univerzity v Ružomberoku, paní doc. PhDr.,Mgr.Patricie Dobríková, Ph.D et Ph.D, paní PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., pan MUDr. Jan Uhýrek, lékař  Uherskohradišťské nemocnice ARO a současně lékař PAHOPu a řady dalších. Vedle akademiků jsme si vyslechli přednášku Rané péče paní Mgr. Marie Bartekové ,Ph.D, a příklad dobré praxe paní Mgr. Jany Lungové, pečující o neléčitelně nemocné děti a spolupracující s PAHOPem. Kauzy, sdělené těmito přednášejícími, a po té paní Libuší Mošťkovou a paní Monikou Hastíkovou, sestrami PAHOPu nenechaly mnohé chladnými a slzy dojetí a smutku přemohly mnohé z posluchačů. To je práce hospice PAHOP, který pracuje profesionálně, s empatií a spirituálními zásadami.

Dalším významným přednášejícím byl pan PhDr. Mgr Robert Huneš, PhD. , prezident APHP a ředitel prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna a pan MUDr. Petr Štěpánek,lékař hospice Pokojný přístav , Charita Opava.

Kromě skutečně velkého množství odborných přednášejících zde byla spousta účastníků z Uherskohradišťské nemocnice, Charity, sociálních služeb, ale i zástupců škol, měst a obcí. Velmi významným hostem se pak stala paní Mgr. et Mgr. Markéta Vanclová, členka MPSV, která přispěla velmi zajímavou přednáškou a nemalým množstvím informací o možnostech spolupráce mobilních hospicových zařízení se sociálními službami, jež je ideální komplexní službou hospicových pacientů.

Jedním ze závěrečných příspěvků bylo duchovní slovo Mgr. P.Petra Martinka z Lidče, společná modlitba Otče náš za duše již dochovaných pacientů, jejich rodin, pracovníků i podporovatelů PAHOPU, jeho činnosti a Fakulty humanitních studií UTB Zlín.

III.Odborná konference posílila povědomí a význam PAHOPu, jež poskytuje specializovanou paliativní a hospicovou péči ve Zlínském kraji zdarma. Spolupráce s UTB Zlín svědčí o zvyšování erudovanosti studentů Fakulty humanitních studií a vzájemném propojování s praxí.

Transparentní účet vedený u České spořitelny Uherské Hradiště

19-4273444369/0800