“Co když má vůle žít se svými blízkými doma přesáhne časovou hranici, i když vím, že konec je nezvratný a jsem ve stavu, kdy potřebuji nepřetržitou domácí hospicovou péči ?” Možná přichází čas, kdy by se k tématu mohla a měla vyjádřit veřejnost sama. 

NE !

Nenecháme nikoho bez pomoci i když jsou naše hospicové služby hrazeny z veřejného zdravotního pojištění jen určitou dobu. Věděli jste o tom ? “Magické” číslo délky života a smrti určuje legislativa, jejíž autoři o tom veřejně moc nemluví, pouze hospice musejí hledat cesty, jak tuto péči dofinancovat, pokud  pacientův terminální stav trvá déle, než tyto striktně stanovené mantinely. Naše stanovisko je jasné. Vždy doopatrujeme pacienta a pomůžeme rodině až do konce zcela zdarma. Nechť je “číslo” jakékoliv.

Živé a mrtvé dny

Žádost o hospicovou péči zpravidla přichází na základě doporučení ošetřujících lékařů-odborníků, kteří ukončují kauzální léčbu a žádají intenzivní domácí hospicovou paliativní péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od přijetí do hospicové péče máme hrazených 30 dnů u dospělých, 180 dnů u dětí, přičemž úhrada je zhruba poloviční než lůžko v nemocnici. Po uplynutí této doby máme možnost pacienta v terminálním stavu, který neopustil tento svět podle tabulek systému: 

  • Převést do “méně intenzivní” domácí zdravotní péče (již nikoliv 24/7), kterou nastavuje praktický lékař. Toto můžeme provést u daného pacienta pouze jednou, v případě zhoršení jeho stavu jej ale zpět do hospicové péče přijmout nemůžeme. Pokud se tak stane, převod se nesetkává s nadšením jak u praktických lékařů, tak u rodin a pečujících osob, o negativním dopadu na pacienty samotné se těžko jen píše. 
  • Používat dny dříve zemřelých pacientů pro ty, kteří naopak žijí déle. Toto kupčení se “dny živými a mrtvými” musíme hlídat během roku, abychom průměr (30 nebo 180) nepřekročili.  Každý den poskytnutí péče  nad rámec stanovené délky pojišťovny již nehradí. 
  • Ukončit péči  nebo doporučit pacienta, který si přeje dožít doma k jinému poskytovateli péče, což jsme nikdy neudělali a neuděláme.
  • Doopatrovat pacienta se zajištěním vlastního financování např.pomocí darů, nadací, činnosti fundraiserů. Tyto činnosti  organizujeme sami prostřednictvím našich administrativních pracovníků. Samozřejmě, že takové aktivity nejsou garantovanými příjmy a nelze je plánovat ani na ně spoléhat. Závisí na míře štědrosti i momentální kondici dárců a dalších aspektech. Přesto neexistuje pacient v hospicové ani domácí zdravotní péči, který by u nás zaplatil  za péči byť jedinou korunu a to je cesta, kterou jdeme my
30180

Pomozte to změnit

Vyplněním a odesláním následujícího formuláře můžete významně podpořit naši snahu o změnu legislativy v souvislosti s omezením délky hrazené péče u hospicových pacientů (odbornost 926). Vaše data nebudou nikdy předána třetím osobám. Vaše odpovědi budou zpracovány pouze do anonymní statistiky bez uvedení jakýchkoliv osobních dat.

Velmi Vám děkujeme za Váš aktivní zájem o danou problematiku.