Ministerstvo zdravotnictví ČR

logo_mzcr

Název dotačního programuProgram na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2023

Upřesnění: MZDR 29948/2022-4/CAU
Poskytovatel: MZČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Doba realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023
Výše příspěvku: 53.338,- Kč
Účel čerpání: Vzdělávání zdravotnických pracovníků společnosti PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú.