Mobilní hospicová péče

co znamená a jak ji zavést

Poskytujeme přímou zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami pacientům v terminálním stavu nevyléčitelné nemoci, kteří si přejí důstojné dožití doma – tam, kde žijí, kde se nejlépe cítí, kde to dobře znají a hlavně, kde zůstávají v nejtěsnější blízkosti se svou rodinou.

diagnoza

Nepříznivá diagnóza

Špatná zpráva v podobě nepříznivé diagnózy Vašeho blízkého u Vás nepochybně vyvolá řadu emocí a silných prožitků, na které navazuje spousta otázek a přirozených obav z budoucnosti. V případě ukončení kauzální léčby je zpravidla pacient na základě rozhodnutí lékaře nebo konzilia přeložen na nemocniční jednotku léčby dlouhodobě nemocných. Je nyní velmi důležité zvážit, kde a s kým chce pacient podstupovat paliativní léčbu, případně v jakých podmínkách a prostředí si přeje dožít své dny. Vyvstává otázka, v jakém psychickém stavu zůstane  pokaždé, když opustíte jeho nemocniční pokoj. Dohodněte se s Vaším lékařem nebo ústavním paliativním týmem na možnostech domácí hospicové péče.

V nelehké životní situaci nezůstávejte sami

Moderní metody paliativní medicíny aplikované v domácím prostředí jsou v dnešní době na velmi vysoké úrovni jak kvality, tak dostupnosti a my Vám je můžeme okamžitě poskytnout. V této chvíli se nadechněte a odložte strach z příštích dnů, obraťte se s důvěrou na nás, protože Vám zajistíme vše, co budete potřebovat a to jak ve dne, tak i v noci. Portfoliem našich služeb dokážeme konstantně eliminovat jak strádání pacienta, tak i Vaše a v co nejvyšší míře ulevit všem  v rodině, kterých se ať přímo nebo nepřímo dotýká nevyléčitelná nemoc. Budete-li silní, bude i Váš nemocný blízký. K tomu Vám efektivně pomůžeme a nikdy Vás nenecháme bez přímé podpory, protože PAHOP je nemocnice doma s pětiletou tradicí a profesními zkušenostmi.

rodina
brasny

Jak pracujeme ?

V domácí hospicové péči o klienta společně pečují:

  • jeho blízcí (rodina)
  • multidisciplinární tým domácího hospice (lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, volitelně psycholog, kněz, intervent nebo další osoby vykonávající doplňkové služby.

Harmonogram léčby a přímé zdravotní pomoci:

 • uzavření smlouvy o péči
 • lékařské vyšetření a příjem pacienta
 • stanovení léčebného paliativního plánu a medikací
 • aplikace medikací a návštěvy zdravotníků dle léčebného plánu
 • vedení podrobné zdravotní dokumentace
 • vybavení potřebnými přístroji,  kompenzačními pomůckami a materiálem
 • pravidelné vizity, hodnocení průběhu léčby a kontroly
 • v případě zhoršení stavu v noci návštěvy pohotovosti
 • v případě potřeby návštěva soc.pracovníka, duchovního, psychologa a ostatních pracovníků
 • schůzka s pozůstalými po pacientově smrti
 • následná pomoc pozůstalým na základě jejich přání a potřeb

Cílová skupina pacientů

 • pacient i pečující si přejí hospicovou péči v jejich domácím prostředí
 • pacient je nevyléčitelně nemocný, má ukončenou kauzální léčbu, která je nahrazena léčbou symptomatickou (na základě lékařské dokumentace)
 • pacientovo domácí zázemí je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování
 • pečující jsou schopni zajistit nemocnému jeho základní životní potřeby (stravu, pitný režim, hygienu, pohyb, polohování)
 • služba je určena pro všechny osoby bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, zaměření a různých příslušností
 • místo péče je ve Zlínském kraji  a částech Jihomoravského kraje (dle dojezdových možností z kontaktních center) 
skupina