Nadace ČEZ

Projekt: Chci zůstat se svými blízkými ...

nadace_cez

trvání: 1.8.2017 – 31.1.2018

Z projektu hrazeno materiálového vybavení a osobní náklady na 1 zdravotní sestru.

Podpořeno Nadací ČEZ ve výši 70.000,- Kč