Nadace 02

nadace02

Program podporuje zaměstnance O2 v zapojení do aktivit nestátních neziskových organizací (NNO). Důležitá je pro nás motivace zaměstnance a jeho osobní zájem na konkrétním vzdělávacím projektu, který je předmětem žádosti.

Nadace podporuje projekty zaměřené na vzdělávání zaměstnanců organizace, její klienty nebo přípravu podpůrných vzdělávacích materiálů.

 

Název projektu: Ruku na srdce pro neziskovou organizaci
Upřesnění: 022/2022/NO2/RS
Poskytovatel: Nadace O2, Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO: 26700000
Doba realizace: 2022
Výše příspěvku: 65.000,- Kč
Účel čerpání: Vzdělávací projekty