Nadace Olgy Havlové

vybor_dobre_vule

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.

Název projektu: Vzdělávání pracovníků přímé péče mobilního hospice
Upřesnění: 0059/2023/Palia
Poskytovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, IČ: 00406066
Doba realizace: do 31.12.2023
Výše příspěvku: 30.000,- Kč
Účel čerpání: Kurz bazální stimulace

Název projektu: Zdravotnické přístroje pro hospic
Upřesnění: 0015/2022/Palia
Poskytovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, IČ: 00406066
Doba realizace: do 31.12.2022
Výše příspěvku: 50.000,- Kč
Účel čerpání: Kyslíkové koncentrátory

Název projektu: Paliativní a hospicová péče PAHOPu
Upřesnění: 0016/2021/Palia
Poskytovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, IČ: 00406066
Doba realizace: do 31.12.2021
Výše příspěvku: 40.000,- Kč
Účel čerpání: Zdravotnický přístroj a odborné kurzy – vzdělávání zdravotníků

Název projektu: Podpora mobilního hospice PAHOP v době ohrožení nákazou Covid 19
Upřesnění: 0079/2020/Fond podpory seniorů
Poskytovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, IČ: 00406066
Doba realizace: do 1.9.2020
Výše příspěvku: 35.000,- Kč
Účel čerpání: Pečovatelé DPP a DPČ, pohonné hmoty

Název projektu: Mobilní paliativní a hospicová péče
Upřesnění: 0022/2020/Palia
Poskytovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, IČ: 00406066
Doba realizace: do 15.12.2020
Výše příspěvku: 30.000,- Kč
Účel čerpání: kompenzační pomůcky, léky, kancelářská technika