Nadační fond Veolia

veolia

Podpora pro: znevýhodněné skupiny: zdravotní handicapy, sociálně slabí, dětské domovy, pěstounská péče, hospicová 

Název projektu: POMÁHÁME DÝCHAT
Upřesnění: Darovací smlouva
Poskytovatel: Nadační fond Veolia, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, ičo: 27068102
Doba realizace: 2023
Výše příspěvku: 50.000,- Kč
Účel čerpání: Kyslíkové koncentrátory