NROS & Tesco

nros
tesco

Grantový program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Tesco Stores ČR, a. s.

Název projektu: PAHOP – důstojné doprovázení
Upřesnění: 11.kolo | 52022/44642
Poskytovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti, IČ: 49279416
Doba realizace: 6 měsíců nejpozději do 28.2.2023
Výše příspěvku: 45.000,- Kč
Účel čerpání: Zdravotnický materiál a léčiva

Název projektu: Vy rozhodujete, my pomáháme
Upřesnění: 10.kolo
Poskytovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti, IČ: 49279416
Doba realizace: 6 měsíců nejpozději do 30.9.2022
Výše příspěvku: 30.000,- Kč
Účel čerpání: Pohonné hmoty pro mobilní hospic

Název projektu: Materiál pro hospicovou a paliativní péči a pro páči o pacienty v oblasti poničené tornádem
Upřesnění
Poskytovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti, IČ: 49279416
Doba realizace:  do 30.5.2022
Výše příspěvku: 50.000,- Kč
Účel čerpání: Zdravotnický materiál