O nás

Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP je nové specializované zdravotnické zařízení pro pacienty z Uherskohradišťska a Uherskobrodska, založený 11.4.2016. Hlavní činností zdravotního ústavu je péče o těžce nemocné a umírající lidi s navazujícími službami pro příbuzné a pozůstalé. Smyslem péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. PAHOP, z.ú. je určen klientům v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla ukončena kauzální léčba a je nahrazena symptomatickou léčbou a není možno těmto klientům zajistit jiným způsobem odpovídající péči. U našich klientů nezáleží na věku, pohlaví, národnosti, vzdělání, náboženském vyznání či společenském postavení. Chtěli bychom s touto péčí seznámit také blízké osoby těchto klientů, pozůstalé a zejména širokou veřejnost.