PR marketing

PR managera najdete na Palackého náměstí vedle Hotelu Grand. Vchod je z ulice Dvořákova naproti České spořitelny.

PR manager přímo a aktivně zajišťuje všechny formy propagace ústavu, organizuje propagační projekty, kampaně a akce. Jeho cílem je zajistit maximální informovanost veřejnosti o službách ústavu i jeho provozních aktivitách. 

Tvoří, spravuje a aktualizuje webové stránky ústavu. Navrhuje a tvoří firemní vizuál, grafiku a zajišťuje realizace propagačních publikací a ostatních tiskovin.

roman_vecera