PR marketing

Oddělení PR marketing najdete na Palackého náměstí vedle Hotelu Grand. Vchod je z ulice Dvořákova naproti České spořitelny.

Oddělení přímo a aktivně zajišťuje všechny formy propagace ústavu, organizuje propagační projekty a akce. Jeho cílem je zajistit maximální informovanost veřejnosti o službách ústavu i jeho provozních aktivitách. 

Moje práce je komunikace s médii, což označuje všechno, díky čemu se něco o PAHOPu dozvíte,  poslechnete nebo  uvidíte a také komunikuji s veřejností. Ráda se ve svém životě posouvám a zkouším nové věci. Jsem otevřena novým kreativním aktivitám a příležitostem, které pomáhají informovat veřejnost o smyslu a poslání naší NEMOCNICE DOMA.
Lidka Malá
prmarketing