Tisková zpráva z 29.3.2023

Prohlášení k článku “Umři do měsíce, jinak nezaplatíme. Hospice bojují s pojišťovnami” (iDNES.cz 25.3.2023 / Tomáš Lánský) a reakce na návazná veřejná prohlášení a komentáře.

1.   PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. se plně ztotožňuje s tiskovým prohlášením Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, jíž je řádným členem a problematiku článku i sporného úhradového mechanismu odb.926 bude projednávat na její půdě (následujícím zasedání valné hromady).

2.   Citace v článku paní ředitelky Mgr. Heleny Schwarczové, MBA jsou reakcí na postup pojišťovny při překročení roční průměrné délky hospicové péče poskytovatelem, který pečuje o pacienty v domácím prostředí, což bylo v daném čase předmětem dotazů autora článku. I přes návazné veřejné reakce na obsah článku, které často vysvětlují princip platného úhradového mechanismu a jeho složitou historii vzniku si nadále myslíme, že by v případě řádně provedené a vykázané péče měla být tato poskytovateli proplacena i nad rámec stanovený úhradovým mechanismem. Jak na půdě APHPP, tak při dalších společných pracovních schůzkách s poskytovateli specializované mobilní hospicové péče v ČR, bylo jejich stanovisko vždy shodné s naším názorem k dané problematice. Překvapující pro nás je, že v reakcích na článek se nyní stanoviska mění a v prohlášeních se vesměs uvádí, že úhradový mechanismus v podstatě vyhovuje.

3.   PAHOP řádně plní podmínky smluvních vztahů s 6-ti zdravotními pojišťovnami. Kromě domácí zdravotní péče poskytuje specializovanou hospicovou a paliativní péči 24/7 ve Zlínském a Jihomoravském kraji (na základě zdr.registrace), prostřednictvím poboček v 6-ti městech. Od roku 2016, kdy vznikl, doopatroval téměř 2500 pacientů v domácím prostředí a pomohl jejich pečujícím osobám a rodinám se zvládáním obtížných situací. Stejně jako ostatní poskytovatelé kromě úhrad z veřejného zdravotního pojištění využívá k dofinancování provozu nástroje fundraisingu, dárcovských aktivit, nadačních grantů, projektů a dotací. O rozsahu a kvalitě poskytované péče svědčí příliv stovek děkovných dopisů rodin i kladné hodnocení spolupracujících lékařů. Zájem o služby ústavu dynamicky narůstá jak ze strany lékařů, tak i samotných rodin, což souvisí s průběžným rozšiřováním působení v dalších regionech. Pokud by naše práce nebyla profesionální, empatická a laskavá, nepochybně by šel tento vývoj opačným směrem. Byť pojišťovna postupovala podle platné legislativy, ke které jsme se smluvně zavázali, vrácení úhrad při překročení průměrné délky péče nyní závažně ohrožuje průběžné financování provozu hospice. V případě ostatních pojišťoven byla řádně provedená a vykázaná péče proplacena i nad rámec úhradového mechanismu.

4.   PAHOP prohlašuje, že
– Vždy poskytl plnohodnotnou hospicovou péči 24/7 všem pacientům v terminálním stavu nemoci do doby jejich přirozeného úmrtí, aniž by s ním nebo jeho rodinou byla řešena problematika délky hrazení péče z veřejného zdravotního pojištění ani žádné jiné otázky z oblasti legislativy.
– Nikdy neodmítl žádného pacienta a vždy dokázal zajistit kapacitu tak, aby jemu byla poskytnuta plnohodnotná péče až do jeho posledních dnů života.
– Je výhradně apolitickou organizací a pomoc včetně finanční přijímá od každého dárce projevující tuto velkorysou vůli. – Ve svých stanovech má zakotveny principy etického, lékařského a křesťanského kodexu, které uplatňuje ve všech svých činnostech a jsou striktně dodržovány všemi zaměstnanci ústavu.
– I v době pandemie Covidu Pahop nikdy neopustil žádného pacienta a jeho personál fyzicky přijížděl do domácnosti každého pacienta k provedení výkonu. Distanční práci jsme odmítali, jelikož bolest nelze naplánovat, je nutné ji řešit okamžitě bez ohledu na pandemická ohrožení.
 

5.   V reakci na některé veřejné komentáře dále sdělujeme, že veškerá naše statutární agenda je   v souladu s českým právním řádem a legislativou. Aktuální auditní zpráva je ke stažení ZDE na www.pahop.cz.

6.   PAHOP nepovažuje za vhodné konkrétní jmenovité zmínky o našem ústavu v různých návazných komentářích (veřejných reakcí na článek). V článku autor uvádí: 
„… A mimo záznam mnohé hospice připouštějí, že existuje i jiné tajné řešení: trpícímu pacientovi „odmítajícímu“ zemřít v určené lhůtě píchnout vyšší dávku morfia a zabít ho. Tedy jakýsi nepřiznaný způsob eutanazie. …“

Striktně odmítáme jakoukoliv spojitost s tímto zněním článku a prohlašujeme, že takové praktiky jsou pro nás absolutně nepřijatené, stejně jako pro ostatní hospice v ČR.

Z textu rozhodně nevyplývá, že takové absolutně nepřijatelné praxe uplatňuje PAHOP při poskytování péče. Proto důrazně vyzýváme všechny komentující a vydávající různá prohlášení, aby náš ústav ve svých stanoviscích vůbec zmiňovali. Pokud neznají problematiku a data, ať nehodnotí působení PAHOP v oblasti posuzování kvality jeho péče. Uvedené činnosti by mohly vést k neoprávněnému zásahu do práva ochrany dobré pověsti právnické osoby PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. Bohužel, jsme již v jednom případě byli nuceni požádat  o právní pomoc. Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Helena Schwarczová, MBA / ředitelka

Ivo Mezihorák / zřizovatel