Nadace Olgy Havlové

VÝBOR DOBRÉ VŮLE

Program: PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.

Díky nadaci Olgy Havlové, jsme prostřednictvím výše uvedeného programu / grantu získali elektrickou polohovací postel s matrací a 2 antidekubitní matrace. Děkujeme.

postel

matrace

Děkujeme Nadaci VDV Olgy Havlové za podporu z projektu Podpory mobilního hospice PAHOP v době ohrožení nákazou Covid 19 -  Fond podpory seniorům.

Tento program podpořil mzdy pečovatelek a pohonné hmoty, díky kterým naše pečovatelky dojíždí k našim seniorům na terénní odlehčovací službu.