Mobilní hospicová péče

hospicpomucky

DOMÁCÍ HOSPIC CTIHODNÉ MATKY MARIE VOJTĚCHY HASMANDOVÉ

V nelehké situaci nezůstávejte sami.
 
Poskytujeme mobilní hospicovou službu pro pacienty v preterminálním a terminálním stavu nevyléčitelné nemoci, kteří si přejí důstojné dožití doma - tam, kde žijí, kde se nejlépe cítí, kde to dobře znají a hlavně, kde zůstávají v nejtěsnější blízkosti se svou rodinou. Působíme v okolí Uherského Hradiště, Uherského Brodu a okolních regionech. Jsme připraveni využít všechny naše možnosti k důstojné péči o pacienta v tomto prostředí, s využitím současných moderních a šetrných metod paliativní péče, utišujících léků, potřebných pomůcek, zdravotnického materiálu a výjezdových aut. Velmi citlivě a s maximální empatií přistoupíme také k Vám, pečujícím osobám a příbuzným, abychom co nejvíce zmírnili Vaši všeobecně nelehkou situaci. Náš odborný tým lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů, sociálních pracovníků i kněží, je nyní připraven k okamžité pomoci 24 hodin denně, včetně víkendů a všech svátků.
V domácím hospici o klienta společně pečují jeho blízcí (rodina) a multidisciplinární tým domácího hospice. Ve spojení s profesionálním přístupem našich odborníků může komplexní zajištění péče vést ke zmírnění jeho duševního a tělesného utrpení. Domů za ním a za rodinou pravidelně dochází zdravotní sestry. V případě potřeby dle zdravotního stavu pacienta může přijít také lékař, psycholog, kněz, sociální pracovník a další odborníci. V týmu domácího hospice jsou lékaři specializující se na paliativní medicínu a léčbu bolesti. Zdravotní sestry i lékaři jsou přitom v nepřetržité pohotovosti. V případě potřeby se rodina klienta může na ně telefonicky obrátit. Právě trvalý dohled lékaře - specialisty je jedním ze základních principů fungování domácího hospice.
 
Jak probíhá zavedení hospicové péče
 
Kontakt s domácím hospicem může pacientovi a rodině zprostředkovat ošetřující lékař nebo sociální pracovník v nemocnici nebo se na nás může obrátit přímo rodina pacienta. Přípravu na zavedení péče zajišťuje tzv. koordinátor hospicové péče. Jeho úlohou je zhodnocení situace klienta, jeho zázemí a míry součinnosti pečující rodiny. Aktivní spolupráce rodiny je nedílnou součástí domácí hospicové péče a jednou ze základních podmínek zavedení služby. Rodina se o pacienta stará v průběhu dne. Sleduje jeho zdravotní stav, podává pacientovi stravu, zajišťuje pitný režim, hygienu a další základní potřeby. Pokud je rodina připravena poskytnout pacientovi potřebnou péči, koordinátor dále zajistí ve spolupráci s rodinou odpovídající vhodné vybavení domácího prostředí a pomůcky spojené s péčí o klienta. Pacienta následně vyšetří lékař domácího hospice, který tím přebírá odpovědnost za paliativní léčbu. Lékař po provedení komplexního vyšetření seznámí pacienta s návrhem léčby. Navržená terapie by měla vést ke zmírnění obtíží a zmenšení utrpení v rámci daného onemocnění a zdravotního stavu pacienta. Součástí lékařské zprávy je i tzv. SOS medikace. Jedná se především o léky proti průlomové bolesti, zvracení či proti křečím. Lékař vyhodnocuje další průběh nemoci a dle zdravotního stavu upravuje medikaci na základě pravidelného hlášení zdravotních sester. V případě potřeby pacienta nebo rodiny lékař samozřejmě klienta navštěvuje opakovaně.
 
Kdy je mobilní hospicová služba možná ?
 • pacient si přeje hospicovou péči v domácím prostředí
 • ošetřující lékař rozhodne o zavedení symptomatické léčby (toto rozhodnutí musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta)
 • pacientovo domácí zázemní je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování
 • rodinní příslušníci jsou schopni zajistit pacientovi základní životní potřeby (stravu, pitný režim, polohování a hygienu)
 • personál domácího hospice následně může rodině pomoci v nepřetržitém dohledu nad pacientem a v pečovatelské úloze
 • bydliště ve Zlínském kraji
 • závažnost onemocnění – byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a je předepsána léčba vedoucí ke zkvalitnění života a zmírnění obtíží a bolestí
 • nemocný chce být doma a má kolem sebe blízké, kteří o něj chtějí pečovat
 • domácí hospic je určen nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a o které se může alespoň jedna blízká osoba doma postarat
 • domácí hospicová péče se odvíjí plně od potřeb nemocného a jeho rodiny. Budete-li chtít naši přítomnost, budeme s Vámi. Pomůžeme Vám, podpoříme Vás
 • nebudete-li chtít naši přítomnost, budeme pouze na telefonu jako pojistka pro případ nouze
Důstojně v kruhu svých nejbližších ..
 

Náš domácí hospic navazuje a snaží se obnovit tradici umírání doma nebo v sociálním prostředí klienta, v kruhu blízkých a pečujících. Potřeba být doma i v těch těžkých chvílích má stále svůj význam a důležitost v životě člověka. Nikomu z nás logicky není příjemné pomyšlení na konec lidského života a umírání. Každý z nás se ovšem v průběhu svého života se smrtí setká. Každé toto setkání je jiné a výjimečné. Tak jako je vyjímečný každý člověk a vztah, který jsme k němu měli. V situaci těžké nemoci někoho blízkého se pereme s mnoha, někdy protikladnými pocity. Jsme zmatení, v šoku, cítíme úzkost, zoufalství, možná strach, někdy vinu. To samé cítí i pacient, který se dozvěděl o závažnosti onemocnění, o tom, že jeho nemoc již nelze vyléčit. V tuto chvíli nám nejlépe mohou pomoci ti, které máme rádi, ti se kterými jsme strávili převážnou část života. Kde jinde dovršit svůj život, než tam, kde jsem žil a s těmi , které mám rád. Domácí hospic je tu pro to, aby toto přání pomohl splnit. Zahrnuje zdravotní a sociální péči o nemocného, podporu rodiny. Naučíme Vás jak pečovat doma. Podpoříme Vás v situacích, které pro Vás budou náročné, zastoupíme Vás ve chvílích, kdy si budete potřebovat odpočinout. Pomůžeme Vám s vyřízením záležitostí spojených s úmrtím blízkého.

 

 

Jak mám postupovat ?

pahop

Přeje-li si pacient dožít doma, respektování jeho přání rodinou je sice velkým závazkem pro příbuzné a pečující, ovšem je hlavně obrovským lidským gestem, které v konečném důsledku pomáhá všem zúčastněným při důstojném odchodu člena rodiny. Je-li Vám cokoliv nejasného a potřebujete rychlou radu, neváhejte využít naši bezplatnou telefonickou poradnu a zeptejte se na vše, co potřebujete vědět.

pahop

Všechny podmínky poskytování mobilní hospicové služby jsou podrobně popsány v levé části této stránky, včetně vysvětlení, komu je služba určena, pro koho naopak není vhodná, jak probíhají smluvní procesy i samotné úkony služby. Doporučujeme celý text pročíst a podle uvážení zvolit další postup, např.požádat elektronicky o smlouvu nebo využít bezplatnou poradnu, pokud potřebujete další informace. 

pahopÚkony mobilní hospicové služby jsou z převážné části hrazeny smluvními pojišťovnami, se kterými má PAHOP uzavřeny smlouvy. Úhrady probíhají dle odborností, do nichž je zařazena péče o pacienta, dle jeho individuální zdravotní diagnózy :

 1. 926 Domácí paliativní péče - o pacienta v terminálním stadiu, kdy účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí 24 hodin 7 dnů v týdnu. Pacient je v péči paliativního lékaře v plném rozsahu. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Pacient dostává léky i inkontinentní pomůcky zdarma. Na pomůcky typu polohovací postel, odsávačka, invalidní vozík apod. se skládá vratná kauce, z důvodu vysoké pořizovací ceny.
 2.  925 Domácí zdravotní péče - tuto indikuje praktický lékař nebo ošetřující lékař v době hospitalizace. Je časově omezena, např. 3 x denně 1 hodinu. Výkon personálu je hrazen ze zdravotního pojištění. Pacient je v plném rozsahu v péči praktického lékaře, který předepisuje léky, inkontinentní pomůcky, které si pacient hradí sám. V případě zápůjčky jakékoliv pomůcky od PAHOP, se platí pronájem dle platného sazebníku, jenž je součástí příjmové dokumentace a se kterým je pečující osoba vždy předem seznámena.

pahop

Žádost o službu je nezávazné, elektronické podání, kde náš  pracovník (koordinátor) obdrží Vaše základní informace a požadavky, na které může urychleně reagovat. Obratem Vás  bude sám telefonicky nebo e-mailem kontaktovat a seznámí Vás s dalším postupem. 

POKRAČUJTE ZDE

faq