Sekretariát

Oddělení sekretariátu najdete na Palackého náměstí vedle Hotelu Grand. Vchod je z ulice Dvořákova naproti České spořitelny.
Oddělení zprostředkovává přímý kontakt se zástupci vedení ústavu, organizuje schůzky a pracovní setkání, řídí pracovní porady i v rámci samostatných poboček ústavu. Vyřizuje a eviduje korespondenci, spravuje harmonogram pracovních schůzek  ředitelky ústavu a zpracovává administrativní agendu vedení ústavu.

sekretariat