Terénní odlehčovací služba

co znamená a jak ji zavést

Terénní odlehčovací služba, kterou poskytujeme, je založena na pomoci lidem se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí. Může se jednat jak o osoby s vrozenými vadami nebo po úrazech, tak o pacienty s vážnou nemocí. Službu poskytujeme formou pravidelné i jednorázové pomoci. Je hrazena klientem dle aktuálního ceníku a vyhlášky č.505/2006 Sb. Zdravotní výkony při poskytování služby jsou hrazeny smluvními pojišťovnami.

terenni_odlehcovaci_sluzba

Snížená soběstačnost

Nástrahy života a zvyšující se věk mohou přivodit řadu změn našeho zdravotního stavu. Ať už se jedná o jakékoliv nemoci či postižení nebo úrazy, které přijdou během života, často ovlivní naši soběstačnost a někdy se ocitneme závislí na druhých, na jejich pomoci a péči.  Situace může být o to závažnější, pokud se nacházíme díky náročné péči o nemocného ne zrovna v dobré sociální kondici.

Máte-li takového blízkého, o kterého je třeba se postarat a nechcete jej umístit do i tak kapacitně zahlcené ústavní péče, začínáte přemýšlet, jak o něj pečovat doma, když např.chodíte do práce a staráte se o další členy rodiny.

dá se tato situace zvládnout ?

V nelehké životní situaci nezůstávejte sami

Zavedení terénní odlehčovací služby Vám může výrazně ulevit v těžké situaci, kdy Vám péče o svého blízkého v domácím prostředí způsobuje komplikace a starosti. Nemusíte v této obtížné době zůstat na vše sami. Obraťte se s důvěrou na nás a my zajistíme vše, co povede ke zkvalitnění každodenního života Vašeho blízkého i Vás. Odlehčovací služby aplikované v terénu nabízí různé možnosti využití a naše portfolio je sestavené skutečně pestře. Kromě služeb základních (dle zákona o soc.službách) provádíme např. oblíbenou canis terapii, fyzioterapii nebo nutriční poradenství, jako volitelné podpůrné činnosti při základní péči. Zavedením TOS můžete významně ulehčit osobám se sníženou soběstačností i nepříznivé sociální situaci spojené s péčí o Vašeho blízkého.

rodina
odlehcovaci_sluzba

Jak pracujeme ?

Při poskytování odlehčovací  služby o klienta společně pečují:

  • jeho blízcí (rodina)
  • zdravotníci a pečovatelé / pečovatelky

Harmonogram zavedení a průběhu odlehčovací služby:

 • návštěva soc.pracovníka a sociální šetření v rodině nebo domácnosti
 • návrh harmonogramu péče v souladu s potřebami pacienta a rodiny, návrh sociální pomoci, pokud je potřebná
 • uzavření smlouvy o sociální péči, dle závěrů sociálního šetření a potřeb pacienta a pečujích osob
 • vyřízení potřebné dokumentace v souvislosti s případnou sociální podporou
 • poskytování péče dle stanoveného harmonogramu formou návštěv zdravotníků a pečovatelů, aplikace smluvených úkonů a služeb
 • vedení podrobné zdravotní dokumentace
 • vybavení potřebnými přístroji,  kompenzačními pomůckami a materiálem
 • v případě potřeby návštěva soc.pracovníka, duchovního, psychologa a ostatních pracovníků

Specifikace služby

dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.