Odlehčovací služba Pahop

Terénní odlehčovací služba, kterou poskytujeme, je založena na pomoci v jejich domácím prostředí. Může se jednat o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kterým zajišťuje péči blízká, či jiná pečující osoba. Službu poskytujeme na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby formou jednorázové nebo pravidelné pomoci na přechodnou dobu. Je hrazena klientem dle aktuálního ceníku a vyhlášky č.505/2006 Sb.

Způsob poskytování: terénní

Cílová skupina: senioři a osoby s jiným zdravotním postižením bez omezení věku

Provozní doba k zajištění péče: pondělí–neděle včetně svátků 6:00 – 20:00

Úřední hodiny: pondělí–pátek 8:00 – 15.30 hod


Adresa poskytovatele: Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
Pobočka Uherský Brod: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1

Sociální pracovník: Mgr. Miroslava Hudečková
mob.: 605 797 503,
email.: soc.pracovnik@centrum-pahop.cz

Vedoucí přímé péče: Jitka Vaculová
mob.: 605 797 511
email.: vedouci.tos@pahop.cz

terenni_odlehcovaci_sluzba

Posláním odlehčovací služby je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikování pracovníci odlehčovací služby a pečujícím osobám tak umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas a vyřízení potřebných záležitostí.

Činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

odlehcovaci_sluzba
rodina

Cíle odlehčovací služby

  • Umožnit uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném (domácím prostředí) a poskytnout jim takovou podporu a pomoc, která jim pomáhá v co nejvyšší možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života
  • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek
  • Zamezit sociální izolaci jak uživatele služby, tak pečujícího
  • Můžete nás kontaktovat písemně, telefonicky, osobně nebo odesláním formuláře Žádosti o terénní odlehčovací službou odlehčovací službu online. Bude Vás kontaktovat sociální pracovník. (Chcete-li požádat on-line o terénní odlehčovací službu, vězte, že je to nejrychlejší forma podání žádosti. Vyplňte, prosím, formulář níže a odešlete, ozveme se a dohodneme s Vámi další postup.)

 Spolufinancování služby:
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024.
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024.zlk

Specifikace služby

dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.