Úvodní slovo ředitelky ústavu

" Máme četné plány ... "

reditelka

Vážení a milí přátelé, podporovatelé a kolegové,

ráda bych Vás informovala o dění v našem PAHOPu, Zdravotním ústavu paliativní a hospicové péče.
Tak jak běží čas, staré věci odcházejí a zůstane po nich jen otisk v naší paměti. Po nich přicházejí nové, aby nás přinutily ke snaze využít všech možností, jak je zrealizovat a přetvořit k dobré službě lidem.

V letošním roce jsme oslavili již 5. výročí vzniku naší organizace a za tu dobu pomohli naši zdravotníci a pečovatelé již stovkám rodin doopatrovat jejich milované nevyléčitelně nemocné příbuzné. Na službu, kterou poskytujeme v domácím prostředí pacienta 24 hodin denně si postupně veřejnost zvyká do té míry, že nás rodiny oslovují čím dále častěji. Jsme tomu rádi, jelikož našim krédem je pomoc lidem. Dle ohlasů se nám to daří. Jak jsem výše zmínila, v naší paměti zůstane každý z našich pacientů.  Každý byl a je pro nás osobností a kdyby bylo v naší moci zvrátit kolo osudu, nikoho bychom odejít nenechali. Ale nejsme zde proto abychom rušili Boží plán. Jsme tu jako pomocníci, kteří se snaží poskytnout v posledních dnech profesionální pomoc, aby všichni odcházeli důstojně a bez bolesti. 

Začátky nebyly snadné a i celá uplynulá doba nebyla jednoduchá. Měnily se podmínky stran legislativy, měnili se pracovníci i jejich počet kdy je nás téměř stovka, rozšířili jsme se již do několika krajů, máme četné plány.  Z první pobočky v Uherském Hradišti jsme se rozšířili do Zlína-Malenovic, Uherského Brodu, Veselí nad Moravou, Kroměříže. Další požadavky jsou v jednání a započalo se s lůžkovým zařízením. Máme smlouvy s většinou pojišťoven a proto poskytujeme všechny druhy zdravotní péče bezplatně. 

Vedle uvedené činnosti jsme přijali nabídku úzké spolupráce s UTB Zlín, kdy poskytujeme praxi studentům. Někteří z nás byli požádáni o pedagogickou činnost. Je důležité ne pouze vykonávat smysluplnou práci, ale jít příkladem jiným a edukovat, jelikož kvalitních poskytovatelů paliativní a hospicové péče je stále nedostatek. Já jsem moc ráda, že náš PAHOP se mezi kvalitní poskytovatele zařadil a proto bych zde chtěla poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich skvělou, zodpovědnou a obětavou práci.

Mgr.Helena Schwarczová, MBA
ředitelka PAHOP, z.ú.