V peřinách - výzva

Během svého života je každý člověk jedinečným tvorem, jehož identita se zobrazuje v jeho charakteru, v sociálním postavení, v kulturních a morálních návycích, ve využití volného času a způsobu trávení chvil s rodinou a přáteli. Zjednodušeně řečeno, někdo je vášnivý sportovec, jiný tíhne ke kultuře, k dobré knize, k divadlu, k hudbě. Vše se za běžného života jeví pozitivně, dokud nás ovšem vážné onemocnění neupoutá na lůžko, ze kterého se oblíbené zvyklosti a aktivity realizují jen velmi těžce. 

Dlouhodobou charitativní kampaň “V PEŘINÁCH” jsme připravili na podporu svých pacientů, kterým se vlivem nemoci výrazně nebo trvale zúžil prostor pro kulturní vyžití, na které byli zvyklí a mělo pro ně ještě nedávno obrovský význam. Přicházíme s realizací myšlenky přinést alespoň ochutnávku oblíbeného interpreta pacientům přímo do postele, ve které nyní tráví své dny a nemohou tudíž navštívit  oblíbené divadlo, koncert, konkrétního autora nebo učinkujícího.

Naše výzva proto směřuje k autorům a umělcům, kterým není lhostejný osud svých “fanynek v peřinách” a s pochopením a empatickým gestem poskytnou své audio nebo videozáznamy, které my zprostředkujeme pacientům upoutaným na lůžko v jejich domácím prostředí. Často se stane, že právě tato díla mohou být pro naše pacienty posledními kulturními zážitky. Smyslem naší práce je ulehčit lidem v závěru života jejich strádání a pokud je to v našich silách, splnit vše, co ještě v této chvíli jde. Zamyslete se, prosím, s námi nad realizací této myšlenky a pokud je to ve Vašem případě možné, pomozte přinést našim pacientům do peřin Vaše dílo, které může ještě nečekaně i vyloudit úsměv na tváři těm, kteří navštěvovali Vaše představení jako zdraví aktivní lidé.  

 

logo_v_perinach_uni