Vedení ústavu

Vedení ústavu najdete na Palackého náměstí vedle Hotelu Grand. Vchod je z ulice Dvořákova naproti České spořitelny.
Vedení tvoří statutární zástupci, kteří jsou správní radou pověřeni přímým řízením  ústavu. Zastupují ústav při jednáních a odpovídají za provoz všech oddělení.

vedeni